Zielone Pracownie'2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2015 roku po raz pierwszy zorganizował konkursy dla szkół i organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego pn. „Zielona pracownia_projekt” oraz „Zielona pracownia”. Ich celem było nagrodzenie najlepszych projektów ekopracowni, a następnie sfinansowanie realizacji projektów.

Czytaj więcej: Zielone Pracownie'2016

Napowietrzne mobilne laboratorium do kontroli atmosfery

Uniwersytet Śląski rozbudowuje zaplecze dydaktyczne dla nowo otwartych kierunków studiów na Wydziale Nauk o Ziemi o Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery (ULKA). Mają one wzmocnić bazę dydaktyczną dla dotychczas istniejących i cieszących się dużym zainteresowaniem kierunków: Międzywydziałowego Kierunku Ochrona Środowiska, kierunku Geofizyka, Geologia, Geografia i Biofizyka. 

Czytaj więcej: Napowietrzne mobilne laboratorium do kontroli atmosfery

W dniu 24 listopada 2016 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy z udziałem Agnieszki Siemińskiej - Zastępcy Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Katowicach, wręczone zostały nagrody laureatom konkursu "Kartka świąteczna z odpadów". Konkurs realizowany był w ramach projektu „Czysta Częstochowa – segregacja odpadów jest dziecinnie łatwa” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie dotacji do kwoty 46 290,00 zł.

Czytaj więcej: Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. wręczyło nagrody laureatom konkursu "Kartka...

17 listopada br. Zarząd Funduszu rozstrzygnął Konkurs "Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju i informacji dotyczących źródeł i systemów finansowania ochrony środowiska w 2017 roku". Do dofinansowania w formie dotacji zakwalifikowano 67 wniosków na łączną kwotę 2 021 590 zł. Dofinansowane zadania będą realizowane w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku. 

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie Konkursu "Cykliczne upowszechnianie..."

Podsumowanie konkursu na instalację/pamiętnik Skrzata Zaszybka

MDK „Koszutka” podsumował konkurs na pamiętnik/instalację Skrzata Zaszybka. Podczas uroczystości nagrody uczestnikom wręczyli: Radosław Kubik - przedstawiciel Wydziału Kultury Urzędu Miasta, Agnieszka Siemińska – Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Lidia Gałęziowska – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury „Koszutka”.

Czytaj więcej: Podsumowanie konkursu na instalację/pamiętnik Skrzata Zaszybka

Zielone Pracownie w Gminie Pilchowice

7 października odbyło się uroczyste otwarcie trzech Zielonych pracowni na terenie Gminy Pilchowice. Dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu w łącznej wysokości 41.772,70 zł utworzono pracownie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilczy (15.671,17 zł), Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy (12.607,17 zł) i Zespole Szkół w Pilchowicach (13.494,36 zł).

Czytaj więcej: Zielone Pracownie w Gminie Pilchowice

Otwarcie Zielonej Pracowni w Pankach

Dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu w wysokości 22 185,95 zł w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Pankach utworzona została pracownia przyrodnicza pn. „Ekopanek”. Nowa pracownia służyć będzie uczniom podczas zajęć przyrody oraz zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w ramach edukacji ekologicznej.

Czytaj więcej: Otwarcie Zielonej Pracowni w Pankach