W związku z pojawiającymi się informacjami o rzekomo pobieranych przez pracowników Funduszu wynagrodzeniach za wypełnianie wniosków o dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach informujemy, że Fundusz w Katowicach nie pobiera żadnych opłat za wypełnianie wniosków, a pracownicy nie wypełniają wniosków oraz nie rekomendują żadnych firm doradczych, które w swych profilach działania oferują sporządzanie wniosków na potrzeby aplikowania o środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Szanowni Państwo! 

Informujemy, że w dniu 12.10.2017 roku Zarząd WFOŚiGW w Katowicach zatwierdził Listę zadań planowanych do realizacji w 2017 roku, dla zadań które przewidują zmianę paliwa węglowego na bardziej ekologiczne, tj. na olej, gaz, biomasęlista do pobrania

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie naboru wniosków w ramach programu SMOG STOP dla zadań przewidzianych do realizacji...

Jak i czym hajcować żeby nie smrodzić? Węgiel, drewno, gaz, a może koks? Jak uzyskać dofinansowanie na zmianę systemu ogrzewania? To dla dorosłych. A dla dzieci: warsztaty, pokazy, konkursy, happeningi. Do tego koncert orkiestry górniczej, koncert na cewkach Tesli i bezpłatne wycieczki tematyczne. W sobotę 23 września odbyły się III Dni Energii Miasta Katowice.

Czytaj więcej: III Dni Energii Miasta Katowice

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza, dla banków zainteresowanych współpracą, nabór „Wniosków o udostępnianie środków z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych wraz z dotacją” w ramach linii kredytowej o symbolu LKD_2017, na dofinansowanie zadań realizowanych na obszarze województwa śląskiego przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe, z zakresu:
1. ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
2. przydomowe oczyszczalnie ścieków, podłączenia do kanalizacji

Czytaj więcej: Nabór wniosków dla banków 2017