O funduszu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach


ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice 
tel. 32 60 32 200

ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice
tel. 32 60 32 255

fax: 32 60 32 201
e-mail: biuro@wfosigw.katowice.pl
www.wfosigw.katowice.pl


Konta:

Rachunek bieżący:

Zwroty od Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:


REGON: 271806983
NIP: 954-22-39-831


Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek: 7:30 do 15:30

Informacje nt Programu "Czyste powietrze" można uzyskać w punktach konsultacyjnych WFOŚiGW w następujących lokalizacjach:

Infolinia programu "Czyste powietrze": 32 60 32 252
email: czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl


Ważne telefony:


logo ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza jest to środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji (np. wysyłania wniosków, pism lub innych dokumentów) podmiotowi publicznemu przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznej.

W celu wysłania pisma do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. dostępne są tutaj.

Adres skrytki: /wfosigw/SkrytkaESP

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wykonać następujące kroki:

  1. Zalogować się na e-PUAP.
  2. Z alfabetycznej listy spraw wybrać: "Wyślij pismo do dowolnego urzędu" a następnie "Pismo ogólne do podmiotu publicznego"
  3. Następnie w sekcji "Gdzie chcesz załatwić sprawę" wybrać "Przejdź do formularza".
  4. Przejść do sekcji "Odbiorca dokumentu" wygrać polecenie "Wpisz adres skrytki" i następnie podać adres skrytki 
  5. Po wybraniu polecenia zatwierdź adres system automatycznie zaadresuje pismo na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Funduszu.
  6. Następnie należy wypełnić formularz i ewentualnie dodać załączniki.
  7. Ostatnim krokiem jest wysłanie pisma do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pismo może być podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.


Opublikował: Joanna Kosma
Publikacja dnia: 01.01.2019
Podpisał: Zbigniew Wieczorek
Dokument z dnia: 09.07.2012
Dokument oglądany razy: 381037
17.01.2019 // www.wfosigw.katowice.pl/bip