bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Pozostałe dokumenty

 1. SZCZEGÓLNE ZASADY FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z WYSTĄPIENIEM KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB INNYCH NADZWYCZAJNYCH ZDARZEŃ NOSZĄCYCH ZNAMIONA KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ 
  Plik w formacie PDF - pobierz plik

 2. Regulamin dofinansowania przedsięwzięć zgodnych z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych - obowiązywał do 31.12.2007 r.
  Plik w formacie MS Word - pobierz plik

 3. Regulamin udzielania dofinansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska współfinansowanych z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - obowiązywał do 31.12.2009 r.
  Plik w formacie MS Word - pobierz plik

 4. Regulamin dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach zadań z zakresu usuwania azbestu
  Plik w formacie MS Word - pobierz plik

 5. Wzór sprawozdania rozliczającego środki
  Plik w formacie MS Word - pobierz plik

 6. Zasady udzielania pożyczek i dotacji w celu dofinansowania projektów wspieranych z Funduszu ISPA - obowiązywał do 31.12.2007 r.
  Plik w formacie MS Word - pobierz plik

 7. ZASADY NADZWYCZAJNEGO DOFINANSOWANIA PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ DZIECI Z TERENÓW NA KTÓRYCH WYSTĄPIŁO NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIE ŚRODOWISKA - obowiązywał do 28.05.2010 roku
  Regulamin w formacie MS Word - pobierz plik

 8. Konkurs na kampanię edukacyjną dotyczącą gospodarowania odpadami w województwie śląskim - pobierz komplet dokumentów

 9. Konkurs „Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju i informacji dotyczących źródeł i systemów finansowania ochrony Środowiska w 2013 roku” - pobierz komplet dokumentów

 10. Sprawozdanie o wielkości odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych do odzysku i recyklingu przez gminy oraz poniesionych wydatkach za 2010 rok - pobierz plik

 11. Szczególne zasady dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach projektów z zakresu gospodarki ściekowej, które zostały pozytywnie ocenione a nie uzyskały dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - pobierz plik

 12. Wzory dokumentów rozliczających zadania realizowane w ramach POE - pobierz plik

 13. Wzory dokumentów rozliczających zadania realizowane w ramach Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest - pobierz plik


 14. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej (ogólny) - wzór dokumentu dla państowych jednostek budżetowych - pobierz plik

 15. Wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej (dysponent - Minister Środowiska) - pobierz plik

 16. Wzór metryki programu telewizyjnego/filmu internetowego - pobierz plikOpublikował: Joanna Kosma
Publikacja dnia: 01.07.2014
Podpisał: Zbigniew Wieczorek
Dokument z dnia: 10.07.2012
Dokument oglądany razy: 13 709