bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Kontrole 2011

 

Temat kontroli Instytucja kontrolująca Wynik
Kontrola systemowa Ministerstwo Środowiska wystąpienie pokontrolne
Audyt gospodarowania srodkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach POIiŚ w odniesieniu do projektu "Budowa komplekowego systemu gospodarki odpadami dla Miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego" Ministerstwo Finansów - Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wystąpienie pokontrolne
Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej za 2011 rok w sektorze środowisko Ministerstwo Środowiska wystąpienie pokontrolne
Rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej Najwyższa Izba Kontroli wystąpienie pokontrolne
Audyt gospodarowania srodkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach POIiŚ Ministerstwo Finansów - Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wystąpienie pokontrolne
Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej za 2010 rok w sektorze środowisko Ministerstwo Środowiska wystąpienie pokontrolneOpublikował: Joanna Kosma
Publikacja dnia: 05.11.2014
Podpisał: Iwona Naprzał
Dokument z dnia: 05.11.2014
Dokument oglądany razy: 6 123