bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Kontrole 2014

  

Temat kontroli Instytucja kontrolująca Wynik
Wykonywanie zadań związanych z zapobieganiem i trwałym obniżaniem zanieczyszczeń wód dorzecza Odry Najwyższa Izba Kontroli wystąpienie pokontrolne
Kontrola trwałości projektów Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej 2007-2013 Ministerstwo Środowiska wystąpienie pokontrolne
Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami Najwyższa Izba Kontroli wystąpienie pokontrolneOpublikował: Joanna Kosma
Publikacja dnia: 31.12.2014
Podpisał: Iwona Naprzał
Dokument z dnia: 05.11.2014
Dokument oglądany razy: 6 539