bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Współpraca z bankami


Informacja o udzielanych kredytach preferencyjnych oraz kredytach konsorcjalnych za pośrednictwem banków współpracujących z WFOŚiGW w Katowicach
Linie kredytowe

Regulaminy udzielania kredytów preferencyjnych w liniach kredytowych:

  1. Regulamin udzielania kredytów preferencyjnych w ramach linii kredytowej o symbolu LOA-2 na zakres: "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery" - pobierz plik


Wnioski kredytowe:

  1. Wniosek o udzielenie kredytu w ramach linii LOA-2 (wraz z załącznikami) - pobierz pliki


Wykaz placówek bankowych przyjmujących wnioski kredytowe:

  1. Krakowski Bank Spółdzielczy i Bank Spółdzielczy w Raciborzu w ramach linii LOA-2 - pobierz plik

Kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania ze środków
WFOŚiGW w Katowicach

  1. Ogólne warunki współpracy w zakresie udzielania przez Banki kredytów preferencyjnych z dopłatą do oprocentowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach - pobierz plik
  2. Wnioski 
    Wnioski należy złożyć według wzoru obowiązującego dla wniosków o dofinansowanie, właściwych dla specyfiki zadania - część A i B2.Opublikował: Joanna Kosma
Publikacja dnia: 24.03.2015
Podpisał: Gabriela Torbus
Dokument z dnia: 09.07.2012
Dokument oglądany razy: 11 062