bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 24.04.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Usunięcie składu Rady Nadzorczej w związku z odwołaniem

Władze i struktura

Rada Nadzorcza:

Krzysztof Melka
Przewodniczący Rady Nadzorczej
przedstawiciel Ministra Środowiska

Karol Węglarzy
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
przedstawiciel samorządu gospodarczego

Bernard Błaszczyk
Sekretarz Rady Nadzorczej
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Łukasz Tekeli
p.o. Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego

Jerzy Suchy
przedstawiciel organizacji ekologicznych Województwa Śląskiego

Aleksander Herczek
przewodniczący Regionalnej Rady Ochrony Przyrody

Bronisław Karasek
przewodniczący Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Śląskiego

Zarząd:

Prezes Zarządu
Andrzej Pilot

Zastępcy Prezesa Zarządu:
Tadeusz Kosek
Rafał Adamus

Dyrektor Ekonomiczny
Andrzej Waliczek
a.waliczek@wfosigw.katowice.pl

Dyrektor Administracyjny
Małgorzata Ociepka
m.ociepka@wfosigw.katowice.pl

Dyrektor Funduszy Europejskich
Stanisław Gmitruk
s.gmitruk@wfosigw.katowice.pl

Wykaz komórek organizacyjnych:

Zespół Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej
Ewa Cofała
e.cofala@wfosigw.katowice.pl

Zespół Gospodarki Wodnej i Ochrony Wód
Krystian Smuda
k.smuda@wfosigw.katowice.pl

Zespół Ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi
Ewa Maniecka
e.maniecka@wfosigw.katowice.pl

Zespół Kontroli i Umorzeń
Marek Malkowski
m.malkowski@wfosigw.katowice.pl

Zespół Finansowo - Księgowy
Alina Tomaszewska
a.tomaszewska@wfosigw.katowice.pl

Zespół Analiz, Zabezpieczeń i Windykacji
Magdalena Balion
m.balion@wfosigw.katowice.pl

Zespół Umów
Gabriela Torbus
g.torbus@wfosigw.katowice.pl

Zespół Biura Zarządu
Iwona Naprzał
i.naprzal@wfosigw.katowice.pl

Zespół Administracyjno-Organizacyjny
Zbigniew Naprzał
z.naprzal@wfosigw.katowice.pl

Zespół Prawny i Zamówień Publicznych
Monika Klein
m.klein@wfosigw.katowice.pl

Zespół Funduszy Europejskich
Małgorzata Kuchna
m.kuchna@wfosigw.katowice.pl

Zespół Doradców Energetycznych
Elżbieta Kisiel
e.kisiel@wfosigw.katowice.pl

Stanowisko ds. Pomocy Technicznej
Karina Lenża – Dombek
k.dombek@wfosigw.katowice.pl
Małgorzata Gałuszka
m.galuszka@wfosigw.katowice.pl

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Zbigniew Wieczorek
z.wieczorek@wfosigw.katowice.pl

Audytor Wewnętrzny
Małgorzata Rzepka
m.rzepka@wfosigw.katowice.pl

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Łukasz Burzyński
l.burzynski@wfosigw.katowice.pl

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
Wojciech Barej
w.barej@wfosigw.katowice.pl

Stanowisko ds. BHP
Anna Gruca
a.gruca@wfosigw.katowice.pl


SCHEMAT ORGANIZACYJNYOpublikował: Joanna Kosma
Publikacja dnia: 24.04.2017
Podpisał: Zbigniew Wieczorek
Dokument z dnia: 01.10.2014
Dokument oglądany razy: 12 125