bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.12.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Władze i struktura

Rada Nadzorcza:

Marek Rembisz
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bronisław Karasek
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Kołodziejczyk
wyznaczony przez Zarząd NFOŚiGW

Przemysław Drabek
wyznaczony przez wojewodę śląskiego spośród przedstawicieli nauki lub organizacji samorządowych

Roman Kusz
wyznaczony przez wojewodę śląskiego

Zarząd:

Prezes Zarządu
Andrzej Pilot

Zastępcy Prezesa Zarządu:
Tadeusz Kosek
Rafał Adamus

Dyrektor Ekonomiczny
Andrzej Waliczek
a.waliczek@wfosigw.katowice.pl

Dyrektor Administracyjny
Małgorzata Ociepka
m.ociepka@wfosigw.katowice.pl

Dyrektor Funduszy Europejskich
Stanisław Gmitruk
s.gmitruk@wfosigw.katowice.pl

Wykaz komórek organizacyjnych:

Zespół Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej
Ewa Cofała
e.cofala@wfosigw.katowice.pl

Zespół Gospodarki Wodnej i Ochrony Wód
Krystian Smuda
k.smuda@wfosigw.katowice.pl

Zespół Ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi
Ewa Maniecka
e.maniecka@wfosigw.katowice.pl

Zespół Kontroli i Umorzeń
Marek Malkowski
m.malkowski@wfosigw.katowice.pl

Zespół Klientów Indywidualnych
Mariusz Deinek
m.deinek@wfosigw.katowice.pl

Zespół Finansowo - Księgowy
Alina Tomaszewska
a.tomaszewska@wfosigw.katowice.pl

Zespół Analiz, Zabezpieczeń i Windykacji
Magdalena Balion
m.balion@wfosigw.katowice.pl

Zespół Umów
Gabriela Torbus
g.torbus@wfosigw.katowice.pl

Zespół Biura Zarządu
Iwona Naprzał
i.naprzal@wfosigw.katowice.pl

Zespół Administracyjno-Organizacyjny
Zbigniew Naprzał
z.naprzal@wfosigw.katowice.pl

Zespół Prawny i Zamówień Publicznych
Monika Klein
m.klein@wfosigw.katowice.pl

Zespół Funduszy Europejskich
Mariola Orlik (p.o. Kierownika Zespołu)
m.orlik@wfosigw.katowice.pl

Zespół Doradców Energetycznych
Elżbieta Kisiel
e.kisiel@wfosigw.katowice.pl

Stanowisko ds. Pomocy Technicznej
Zofia Szostok
z.szostok@wfosigw.katowice.pl
Małgorzata Gałuszka
m.galuszka@wfosigw.katowice.pl

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Zbigniew Wieczorek
z.wieczorek@wfosigw.katowice.pl

Audytor Wewnętrzny
Małgorzata Rzepka
m.rzepka@wfosigw.katowice.pl

Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Łukasz Burzyński
l.burzynski@wfosigw.katowice.pl

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
Wojciech Barej
w.barej@wfosigw.katowice.pl

Stanowisko ds. BHP
Anna Gruca
a.gruca@wfosigw.katowice.pl


SCHEMAT ORGANIZACYJNYOpublikował: Joanna Kosma
Publikacja dnia: 05.12.2017
Podpisał: Zbigniew Wieczorek
Dokument z dnia: 01.10.2014
Dokument oglądany razy: 15 637