bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Kontrole 2017

Temat kontroli Instytucja kontrolująca Wynik
Kontrola systemowa (System realizacji POIiŚ na lata 2014-2020) Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Energii informacja pokontrolna
Kontrola wydatków finansowanych z pomocy technicznej POIiŚ w ramach projektów Planu Działań PT dla sektora energetyki na lata 2014-2016 Ministerstwo Energii informacja pokontrolna
Kontrola finansowa Umowy Dotacji Celowej  dla WFOŚiGW w Katowicach na finansowanie wynagrodzeń pracowników w ramach POPT 2014-2020 na rok 2016 Ministerstwo Energii informacja pokontrolna
Audyt systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5,7 oraz 9-12 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Ministerstwo Rozwoju SprawozdanieOpublikował: Joanna Kosma
Publikacja dnia: 09.01.2018
Podpisał: Iwona Naprzał
Dokument z dnia: 17.05.2017
Dokument oglądany razy: 2 087