bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Władze i struktura

Rada Nadzorcza:

Magda Gosk
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Bronisław Karasek
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Piekarz
wyznaczony przez Zarząd NFOŚiGW

Przemysław Drabek
wyznaczony przez wojewodę śląskiego spośród przedstawicieli nauki lub organizacji samorządowych

Roman Kusz
wyznaczony przez wojewodę śląskiego

Zarząd:

Prezes Zarządu
Tomasz Bednarek

Zastępca Prezesa Zarządu
Adam Lewandowski

Dyrektor Ekonomiczny
Andrzej Waliczek
a.waliczek@wfosigw.katowice.pl

Dyrektor Funduszy Europejskich
Stanisław Gmitruk
s.gmitruk@wfosigw.katowice.pl

Wykaz komórek organizacyjnych:

Zespół Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej
Ewa Cofała
e.cofala@wfosigw.katowice.pl

Zespół Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi
Krystian Smuda
k.smuda@wfosigw.katowice.pl

Zespół Ochrony Atmosfery
Ewa Maniecka
e.maniecka@wfosigw.katowice.pl

Zespół Kontroli i Umorzeń
Marek Malkowski
m.malkowski@wfosigw.katowice.pl

Zespół Klientów Indywidualnych
Mariusz Deinek
m.deinek@wfosigw.katowice.pl

Zespół Finansowo - Księgowy
Alina Tomaszewska
a.tomaszewska@wfosigw.katowice.pl

Zespół Analiz, Zabezpieczeń i Windykacji
Magdalena Balion
m.balion@wfosigw.katowice.pl

Zespół Umów
Gabriela Torbus
g.torbus@wfosigw.katowice.pl

Zespół Biura Zarządu
Iwona Naprzał
i.naprzal@wfosigw.katowice.pl

Zespół Administracyjno-Organizacyjny
Zbigniew Naprzał
z.naprzal@wfosigw.katowice.pl

Zespół Zamówień Publicznych
Monika Klein
m.klein@wfosigw.katowice.pl

Zespół Wdrażania i Koordynowania Projektów POIiŚ
Mariola Orlik (p.o. Kierownika Zespołu)
m.orlik@wfosigw.katowice.pl

Zespół Kontroli Projektów POIiŚ
Bartłomiej Rożek
b.rozek@wfosigw.katowice.pl

Zespół Pomocy Technicznej
Małgorzata Kuchna
m.kuchna@wfosigw.katowice.pl

Zespół Doradców Energetycznych
Elżbieta Kisiel
e.kisiel@wfosigw.katowice.pl

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Zbigniew Wieczorek
z.wieczorek@wfosigw.katowice.pl

Audytor Wewnętrzny
Małgorzata Rzepka
m.rzepka@wfosigw.katowice.pl

Inspektor Ochrony Danych
Wojciech Barej 
iod@wfosigw.katowice.pl lub abi@wfosigw.katowice.pl

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
Wojciech Barej
w.barej@wfosigw.katowice.pl

Stanowisko ds. BHP
Anna Gruca
a.gruca@wfosigw.katowice.pl


SCHEMAT ORGANIZACYJNYOpublikował: Joanna Kosma
Publikacja dnia: 01.01.2019
Podpisał: Zbigniew Wieczorek
Dokument z dnia: 01.10.2014
Dokument oglądany razy: 19 861