Spotkanie informacyjne dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz przedsiębiorców

6 lutego 2017 roku w Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych odbyło się spotkanie informacyjne dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz przedsiębiorców. Spotkanie dotyczyło możliwości pozyskania środków na działania związane z likwidacją niskiej emisji. Wskazano również programy w ramach których można starać się o dofinansowanie OZE. Z ramienia WFOŚiGW w Katowicach w spotkaniu uczestniczył Doradca Energetyczny Szymon Twardoń, który przedstawił ofertę finansową WFOŚiGW w Katowicach, w tym działania 1.7.1 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Czytaj więcej: Spotkanie informacyjne dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz przedsiębiorców

„Powietrze mamy wspólne”

Pod takim hasłem w dniu 07.12.2016 roku w Ratuszu w Częstochowie odbyło się seminarium poświęcone ochronie powietrza. Do udziału zostali zaproszeni przedstawiciele samorządów lokalnych. Otwarcia seminarium dokonał Prezydent Miasta Częstochowy – Krzysztof Matyjaszczyk. Poruszane tematy pozwoliły uczestnikom zapoznać się ze stanem powietrza w powiecie częstochowskim oraz etapem zaawansowania prac nad „Uchwałą antysmogową”.

Czytaj więcej: „Powietrze mamy wspólne”

Doradcy Energetyczni w dniu 25 października 2016 roku uczestniczyli w ostatnim w pierwszym dziesięcioleciu działalności Konwersatorium Inteligentna Energetyka. Tematem przewodnim jubileuszowego Konwersatorium było badanie koncepcyjno-symulacyjne rynków regulacyjno-bilansujących (Niezależny Inwestor/Energetyka Prosumencka) na infrastrukturze sieciowej SN/nN. Referat wprowadzający został wygłoszony przez Profesora Jana Popczyka na temat rynków regulacyjno-bilansujących (Niezależny Inwestor/Energetyka Prosumencka) na infrastrukturze sieciowej SN/nN vs rynek energii (Wielkoskalowa Energetyka Korporacyjna) na infrastrukturze sieciowej NN/110 kV.

Czytaj więcej: Jubileuszowe spotkanie Konwersatorium Inteligentna Energetyka

W dniu 22 listopada 2016 r.  w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dąbrowskiego 23, odbyło się spotkanie informacyjne dla beneficjentów działania 4.5. W trakcie spotkania omówiono zagadnienia dotyczące specyfiki konkursu oraz zasady udzielania dofinansowania w kontekście przepisów prawa wspólnotowego i krajowego. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Zespołu Doradców Energetycznych WFOŚiGW Pan Łukasz Balion, który przedstawił prezentację dotyczącą ujęcia niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia w Planach Gospodarki Niskoemisyjnej.  Spotkanie zostało zorganizowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Czytaj więcej: Spotkanie informacyjne związane z naborami wniosków w ramach Działania 4.5.1 i 4.5.2

27 września Doradcy Energetyczni wzięli udział w VII spotkaniu Konwersatorium Inteligentna Energetyka, którego tematem przewodnim były badania koncepcyjno-symulacyjne klastrowego rynku energii elektrycznej w nawiązaniu do nowelizacji ustawy o OZE. Wprowadzenie wygłosił profesor Jan Popczyk poruszając w nim zagadnienia konkurencji na klastrowym rynku energii elektrycznej.

Czytaj więcej: VII spotkanie Konwersatorium Inteligentna Energetyka

II Dni Energii Miasta Katowice

W dniu 23 września rozpoczęły się w Parku Naukowo - Technologicznym Euro - Centrum " II Dni Energii Miasta Katowice". Pierwszy dzień objęty patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz WFOŚiGW w Katowicach miał charakter edukacyjno-szkoleniowy i był dedykowany przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego, jednostek podległych oraz MŚP. 

Czytaj więcej: II Dni Energii Miasta Katowice

Konferencja „Efektywność energetyczna – prawo, programy, innowacyjne rozwiązania”

W dniu 23.09.2016 r. przedstawiciele Doradców Energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uczestniczyli w konferencji „Efektywność energetyczna – prawo, programy, innowacyjne rozwiązania” zorganizowanej przez Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Konferencja skierowana była do przedsiębiorców z sektora MŚP oraz osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu budownictwa energooszczędnego oraz odnawialnych źródeł energii. 

Czytaj więcej: Konferencja „Efektywność energetyczna – prawo, programy, innowacyjne rozwiązania”