Pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i przyjaciele naszego Funduszu włączyli się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Na prośbę kolegów z WFOŚiGW w Lublinie i WFOŚiGW w Rzeszowie zebraliśmy konkretne rzeczy przeznaczone głównie dla dzieci i kobiet. Wypchany po brzegi bus z darami pojechał do Funduszu w Lublinie, który stał się punktem zbiorczym dla całej Polski. Teraz wszystko trafi bezpośrednio na granicę i do punktów recepcyjnych w miastach przygranicznych.

Najserdeczniejsze podziękowania dla wszystkich pracowników WFOŚiGW w Katowicach i naszych przyjaciół za otwarte serca i za to, że nie pozostają obojętni na krzywdę innych!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach informuje, że termin naboru wniosków na dofinansowanie zadań w ramach "Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie" został wydłużony do dnia 31.12.2022 roku.

Aktualna dokumentacja dot. naboru: Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozstrzygnął ósmą edycję konkursu „Zielona Pracownia_Projekt” skierowanego do szkół podstawowych (klasy 4-8) i średnich z województwa śląskiego. Z 149 zgłoszeń, które w tym roku nadesłano, Jury wyłoniło 55 najbardziej ciekawych i wartościowych projektów zielonych pracowni. Na ich realizację szkoły z otrzymają łącznie prawie 550 tys. zł.

Szanowni Państwo!

Zgodnie z zapowiedzią sprzed miesiąca przed nami drugie ze spotkań informacyjnych, organizowanych przez NFOŚiGW w Warszawie wraz z regionami - wojewódzkimi funduszami, w trakcie których omawiamy interesujące zagadnienia związane z efektywnością energetyczną oraz OZE.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 8 marca 2022 r. o godz. 10:00. Temat spotkania: „Fotowoltaika – co nowego w przepisach i rozwiązaniach, czy fotowoltaika dalej się opłaca?".

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, działając na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska wspomaga osiąganie celów środowiskowych województwa śląskiego, przeznaczając środki finansowe na realizację przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w Liście przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U z 2020 r. poz. 1645) istnieje obowiązek składania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Katowicach pisemnego rocznego sprawozdania o marnowanej żywności przez sprzedawców żywności, w terminie do 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczyna cykl spotkań informacyjnych, realizowanych w formule online, w trakcie których będą omawiane interesujące zagadnienia związane z efektywnością energetyczną oraz OZE.

Pierwsze spotkanie odbędzie się już 8 lutego 2022 r. o godz. 10:00 a jego tematem będzie nowy program dla osób fizycznych - "Moje ciepło".

 

Ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo beneficjentów oraz pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zalecamy, aby kontakt z pracownikami Funduszu odbywał się poprzez korespondencję tradycyjną, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Informacja ogólna - tel. 32 60 32 200 / 32 60 255 / 32 60 215
Kontakt w sprawie Programu CZYSTE POWIETRZE: