Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, działając na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska wspomaga osiąganie celów środowiskowych województwa śląskiego, przeznaczając środki finansowe na realizację przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w Liście przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

Infografika Szkoła z klimatem

Opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu dla szkoły i jej sąsiedztwa to zadanie konkursowe, które zwycięskiej szkole może przynieść aż 100 tys. zł na realizację ekologicznego pomysłu uczniów. „Szkoła z klimatem” – ogólnopolski konkurs Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla miejskich szkół ponadpodstawowych – jest elementem projektu Ministra Klimatu i Środowiska pn. „Miasto z klimatem”. Młodzieżowa rywalizacja została wydłużona do 30 kwietnia br.

Logo Zielona Pracownia

W tegorocznej edycji konkursu „Zielona Pracownia_Projekt’2021” szkoły z województwa śląskiego mogły uzyskać nawet 10 tys. zł. Do WFOŚiGW w Katowicach wpłynęły 173 projekty. Jury wytypowało 50 laureatów. Prace oceniano biorąc pod uwagę: pomysł na zagospodarowanie pracowni, wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę kreatywność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu. Od 1 do 31 marca można składać wnioski w konkursie „Zielona Pracownia’2021”.

Grafika kartka z kalendarza

Przypominamy, że termin składania wniosków przez państwowe jednostki budżetowe finansowane poprzez rezerwę celową budżetu państwa upływa 15 lutego roku poprzedzającego realizację zadania. Jednocześnie prosimy kierowników państwowych jednostek budżetowych o jak najszybsze składanie wniosków, co umożliwi wcześniejsze ich rozpatrzenie.

Więcej informacji: Informacje dla PJB

Zdjecie zmarnowanej zywnosci

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U z 2020 r. poz. 1645) istnieje obowiązek składania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Katowicach pisemnego rocznego sprawozdania o marnowanej żywności przez sprzedawców żywności, w terminie do 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Wielu głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju, zdrowia i radości z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2021 

życzą Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Pracownicy WFOŚiGW w Katowicach

Przyznawane przez WFOŚiGW w Katowicach z okazji Dnia Ziemi, za działalność na rzecz ochrony środowiska, najważniejsze doroczne nagrody – Zielone czeki - rozdane. Honorowy patronat nad konkursem objął minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

20 listopada br. Zarząd Funduszu rozstrzygnął Konkurs pn. „Cykliczne upowszechnianie przez media zasady zrównoważonego rozwoju i informacji dotyczących źródeł i systemów finansowania ochrony środowiska w 2021 roku”. Do dofinansowania w formie dotacji zakwalifikowano 48 wniosków na łączną kwotę 1.309.500,00 zł. Dofinansowane zadania będą realizowane w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku.

Pełna lista beneficjentów – plik pdf do pobrania