WFOŚiGW w Katowicach informuje, że z uwagi na terminy rozpatrywania wniosków oraz specyfikę inwestycji realizowanych w ramach Programu priorytetowego pn. „Moja woda” na lata 2020-2024 maksymalny termin realizacji zadania został wydłużony do 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku w wersji  papierowej. 

Specjalistyczny samochód ratowniczo-gaśniczy trafił właśnie do OSP Marciszów w powiecie zawierciańskim. Jego zakup został dofinansowany m.in. ze środków Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. To kolejny wóz strażacki, który trafił już w tym roku w ręce strażaków ochotników.

Na konferencji Think Eco! Forum w Pszczynie, podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Zarząd WFOŚiGW w Katowicach przedstawił założenia nowego Programu „50 kW na start”. To pierwszy tego typu program WFOŚiGW w Katowicach skierowany bezpośrednio do sektora MŚP. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać dofinansowanie na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej. Nabór wniosków w Programie  rozpoczyna się 1 października 2020 r. Na jego realizację Fundusz przeznaczył 10 mln zł.

2 nowe programy, pozwalające na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, uruchomił WFOŚiGW w Katowicach. Środki w formie dotacji oraz pożyczki to łącznie 3,4 mln zł. Mają zostać przeznaczone na termomodernizację strażackich remiz oraz zakup sprzętu gaśniczego.

- Fundusz od lat finansuje wymianę samochodów strażackich i sprzętu, ale zauważyliśmy, że  ich siedziby wołają o pomoc. Postanowiliśmy więc wyjść im naprzeciw i uruchomiliśmy pierwszy w Polsce program wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego województwa. Spodziewamy się, że skorzysta z tego około 30 jednostek – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Ogromne zainteresowanie Polaków programem „Moja Woda”. W dwa miesiące został wyczerpany budżet programu na 2020 r. Z końcem września br. wojewódzkie fundusze ochrony środowiska zamkną przyjmowanie wniosków elektronicznych. Minister Klimatu zapowiada kontynuację wsparcia budowy przydomowych instalacji zatrzymujących deszczówkę od początku 2021 r.

Pierwszy z ponad 30 wozów ratowniczo-gaśniczych, które jeszcze w tym roku zostaną przekazane jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie śląskim, trafił do Mysłowa w gminie Koziegłowy. Zakup specjalistycznego pojazdu został dofinansowany ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Katowicach. W uroczystości przekazania samochodu udział wziął m.in. prezes Funduszu Tomasz Bednarek.

Województwo śląskie znalazło się na pierwszym miejscu pod względem zainteresowania programem Moja Woda. W ciągu dwóch miesięcy funkcjonowania programu (od lipca do końca sierpnia) do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach trafiło blisko 3 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 13,2 mln zł. Na przydomową instalację można otrzymać do 5 tys. zł dotacji. Łączny budżet programu, przygotowanego przez Ministerstwo Klimatu i NFOŚiGW wynosi 100 mln zł.

Ponad 34 mln zł przeznaczy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie w formie pożyczki budowy bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w Koksowni Radlin. Umowę podpisali Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach oraz członkowie zarządu JSW Koks SA - Iwona Gajdzik-Szot i Mariusz Soszyński.