Od dnia 25 maja 2018r. stosowane będzie RODO tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarka i Gospodarki Wodnej w Katowicach dostosował się do wymogów RODO – aby lepiej chronić dane klientów i beneficjentów a oni sami mogli skorzystać z nowych uprawnień. 

Co ważne dla klientów i beneficjentów Funduszu:

  1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach, pod adresem ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice. tel. (32) 60 32 200 fax: (32) 60 32 201, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  2. Kontakt z Administratorem bezpieczeństwa informacji w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pisemnie na adres siedziby Funduszu wskazany w pkt. 1. lub poprzez udostępniony e-mail kontaktowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Wszystkie udzielone przez Państwa zgody na przetwarzanie danych są aktualne.
  4. Zebrane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie wymaganym i wynikającym z przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
  5. Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom/osobom uprawnionym do przeprowadzania w Funduszu czynności kontrolnych i audytowych
  6. Zebrane dane osobowe w zakresie imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania są upowszechniane na stronie internetowej Funduszu w sytuacji przyznania dofinansowania ze środków Funduszu.
  7. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa a po tym okresie zniszczone/przekazane do Archiwum Państwowego.
  8. Klient i beneficjent Funduszu posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, uzupełnienia, uaktualnienia oraz do ich usunięcia w zakresie danych osobowych przetwarzanych przez administratora na podstawie udzielonej przeze mnie zgody.
  9. Klient i beneficjent posiada prawo do cofnięcia w każdej chwili udzielonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.
  10. Klientowi i beneficjentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa krajowego i unijnego.

 

Więcej informacji znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Funduszu. Prosimy o zapoznanie się z materiałami tam zamieszczonymi.