Informujemy, że nieprzekraczalny termin na dostarczenie dokumentów rozliczających dotację zostaje ustalony na dzień 02.07.2018 r

Dokumenty opisane w pkt. 8.4. „Regulaminu…” należało dostarczyć do Funduszu po zakończeniu zadania, najpóźniej do dnia 30.06.2018 r. (pkt. 8.5. „Regulaminu…”), jednak z uwagi na fakt, iż dzień ten przypada na sobotę (dzień wolny) ustalono najbliższy termin, który nie jest dniem wolnym od pracy.

Pouczamy, że niezłożenie dokumentów rozliczających zadanie w wymaganym terminie skutkuje wygaśnięciem umowy dotacji (pkt. 8.6. „Regulaminu…”).

UWAGA:

Jeżeli wniosku nie składałeś (-aś) osobiście, albo nie dokonano weryfikacji tożsamości osoby składającej wniosek, konieczny będzie osobisty przyjazd do Biura Funduszu przy ul. Plebiscytowej 19 w Katowicach, celem zweryfikowania Twojej tożsamości na podstawie okazanego dowodu osobistego. Działanie to jest niezbędne do potwierdzenia uprawnienia do otrzymania dotacji ze środków Funduszu.