WFOŚiGW ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

  • Termin składania wniosków: do 15.04.2019 r.
    Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane
  • Termin zakończenia zadań: 30.09.2019 r.

Wnioski rozpatrywane będą w trybie ciągłym w oparciu o poniższe dokumenty:

  1. Regulamin dofinansowania zadań związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest i naboru wniosków;
  2. „Szczególne zasady dofinansowania zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”.

Komplet dokumentów (plik *.zip) - do pobrania

Kontakt z Zespołem Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi: 
tel. 32 60 32 241, 32 60 32 283, 32 60 32 341.