Ukazał się najnowszy numer internetowego kwartalnika WFOŚiGW w Katowicach pn. "Eko-Info"

...

Ukazał się kolejny numer internetowego wydawnictwa WFOŚiGW w Katowicach pn. "Eko-Info" zawierający

...

Informujemy, że dla zadań pozainwestycyjnych z zakresu: 

  • Ochrony Przyrody
  • Edukacji Ekologicznej
  • Profilaktyki
...