Agrobiogazownia31 sierpnia 2015

Inwestycje polegające na budowie biogazowni będą mogły być dofinansowywane w formie

...

O tyle samochodów ratowniczo-gaśniczych wzrośnie stan posiadania Ochotniczych Straży Pożarnych w

...

straż30 lipca 2015

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu wyraziła 28 lipca zgodę na udzielenie

...

26 września 2014

Gabriela Lenartowicz, Prezes WFOŚiGW w Katowicach wzięła udział w uroczystości

...

Trwają przygotowania do wakacyjnych wyjazdów dzieci i młodzieży. Związek Harcerstwa Polskiego

...