Uprzejmie informujemy naszych Beneficjentów, że z dniem 1 marca 2015 r. rachunki bankowe

...


W XIII konkursie do Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa Programu Infrastruktura i Środowisko

...

4 października w Gmachu Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja prasowa, dotycząca konsekwencji

...

Po raz piąty, 21 marca - w pierwszym dniu wiosny, w zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca koncertem

...

20 października 2014

Podsumowanie Projektu „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w

...