4 sierpnia 2015

Zespół Ciepłowni Przemysłowych „Carbo-Energia” Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej uzyskał z WFOŚiGW w Katowicach dofinansowanie na realizację zadania „Budowa kotła wodnego typu WR 15 w Elektrociepłowni „Mikołaj” w Rudzie Śląskiej”. Inwestycja polega na zastąpieniu wyprodukowanego w 1954 roku, przestarzałego kotła parowego OKP-60 nr 13 o mocy nominalnej 39 MW i sprawności ok. 74,5% nowoczesnym kotłem wodnym WR-15 o mocy nominalnej 15 MW i sprawności wynoszącej co najmniej 82%. 

 

Ponadto zmodernizowana zostanie instalacja odpylania spalin za wymienianym kotłem, w celu spełnienia rygorystycznych standardów, jakie będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku w zakresie emisji pyłu. Elektrociepłownia „Mikołaj” należy do głównych dostawców ciepła sieciowego dla miasta Ruda Śląska. Wymiana najstarszego zabudowanego tam kotła pozwoli na jej dalszą bezproblemową eksploatację.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu w wysokości 4.043.410 zł, co stanowi blisko 66% całkowitego kosztu inwestycji i 73% kosztów kwalifikowanych. Dzięki realizacji zadania zmniejszeniu ulegnie emisja zanieczyszczeń pyłowo – gazowych do atmosfery, w tym m.in. pyłu w wysokości 8,8 ton rocznie, dwutlenku siarki w wysokości 5,6 ton rocznie oraz dwutlenku węgla w wysokości 943,7 ton rocznie. 

Opisana inwestycja stanowi jedno z pięciu zadań realizowanych przez Zespól Ciepłowni Przemysłowych „Carbo-Energia” Sp. z o.o., które w bieżącym roku uzyskały dofinansowanie z WFOŚiGW. Pozostałe, nieco już mniejsze zadania, obejmowały modernizację instalacji odpylania spalin w Ciepłowniach „Nowy Wirek” i „Halemba”, zlokalizowanych również w Rudzie Śląskiej.