Wczoraj odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach „EkoKarlik”, który skierowany był do przedsiębiorców, spółdzielni oraz jednostek samorządu terytorialnego i samorządu gospodarczego z terenu województwa śląskiego.

Celem konkursu była promocja etyki ekologicznej w działaniach na rzecz ochrony środowiska w regionie, pokazanie różnorodności rozwiązań w ochronie środowiska oraz zachęcenie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska.
 Konkurs nie zakładał nagród finansowych – nagrodami były: statuetka i tytuł „EKOKARLIK” oraz możliwość posługiwania się logo konkursu i zdobytym tytułem.
 W tym roku laureatami "EkoKarlika" zostali:
 1. Gmina Tworóg;
 2. Gmina Chybie;
 3. Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju;
 4. Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa w Gliwicach;
 5. SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu;
 6. Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.;
 7. Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu;
 8. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "LUIZA" z siedzibą w Zabrzu.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym