INFORMUJEMY, ŻE Z POWODU PRAC SERWISOWYCH PORTAL BENEFICJENTA BĘDZIE NIEDOSTĘPNY
OD GODZ. 2200 18 WRZEŚNIA DO GODZ. 1500 19 WRZEŚNIA 2020 ROKU
.

ZA NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY!

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ust. 6.7 pkt 6) Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane.