W okresie od grudnia 2017 roku do lipca 2018 roku Doradcy Energetyczni przeszkolili 139 pracowników ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa śląskiego. Podstawą przeprowadzenia szkoleń był przyjęty 17.01.2017 roku przez Radę Ministrów Program „Czyste Powietrze”, w ramach którego zgodnie z Działaniem 7. pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej będą włączeni w działania informacyjne w zakresie efektywnego wykorzystywania energii w domu/mieszkaniu, możliwości pozyskania środków na wymianę kotłów, uzyskanie dodatków energetycznych, środków pieniężnych na dofinansowanie ogrzania domów/mieszkań. Organizatorem szkolenia był Urząd Wojewódzki Wydział Rodziny i Polityki Społecznej.

Czytaj więcej: Szkolenie pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej

184 osoby wzięły udział w konferencjach organizowanych we wszystkich subregionach na terenie województwa śląskiego. Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Katowicach
w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” zorganizowali 5 konferencji dedykowanych przedstawicielom gmin.

Czytaj więcej: Zarządzanie energią w gminie - czy warto? Podsumowanie konferencji w subregionach

11 kwietnia w sali reprezentacyjnej Ratusza przy Placu Biegańskiego w Częstochowie odbyła się konferencja dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego organizowana
w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy - Ryszard Stefaniak przywitał uczestników konferencji, natomiast w imieniu Zarządu WFOŚiGW w Katowicach uczestników przywitał Stanisław Gmitruk Dyrektor Funduszy Europejskich.

Czytaj więcej: Efektywność energetyczna bez tajemnic

Spotkanie informacyjne dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz przedsiębiorców

6 lutego 2017 roku w Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych odbyło się spotkanie informacyjne dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz przedsiębiorców. Spotkanie dotyczyło możliwości pozyskania środków na działania związane z likwidacją niskiej emisji. Wskazano również programy w ramach których można starać się o dofinansowanie OZE. Z ramienia WFOŚiGW w Katowicach w spotkaniu uczestniczył Doradca Energetyczny Szymon Twardoń, który przedstawił ofertę finansową WFOŚiGW w Katowicach, w tym działania 1.7.1 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Czytaj więcej: Spotkanie informacyjne dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz przedsiębiorców

„Powietrze mamy wspólne”

Pod takim hasłem w dniu 07.12.2016 roku w Ratuszu w Częstochowie odbyło się seminarium poświęcone ochronie powietrza. Do udziału zostali zaproszeni przedstawiciele samorządów lokalnych. Otwarcia seminarium dokonał Prezydent Miasta Częstochowy – Krzysztof Matyjaszczyk. Poruszane tematy pozwoliły uczestnikom zapoznać się ze stanem powietrza w powiecie częstochowskim oraz etapem zaawansowania prac nad „Uchwałą antysmogową”.

Czytaj więcej: „Powietrze mamy wspólne”

Doradcy Energetyczni w dniu 25 października 2016 roku uczestniczyli w ostatnim w pierwszym dziesięcioleciu działalności Konwersatorium Inteligentna Energetyka. Tematem przewodnim jubileuszowego Konwersatorium było badanie koncepcyjno-symulacyjne rynków regulacyjno-bilansujących (Niezależny Inwestor/Energetyka Prosumencka) na infrastrukturze sieciowej SN/nN. Referat wprowadzający został wygłoszony przez Profesora Jana Popczyka na temat rynków regulacyjno-bilansujących (Niezależny Inwestor/Energetyka Prosumencka) na infrastrukturze sieciowej SN/nN vs rynek energii (Wielkoskalowa Energetyka Korporacyjna) na infrastrukturze sieciowej NN/110 kV.

Czytaj więcej: Jubileuszowe spotkanie Konwersatorium Inteligentna Energetyka

W dniu 22 listopada 2016 r.  w budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Dąbrowskiego 23, odbyło się spotkanie informacyjne dla beneficjentów działania 4.5. W trakcie spotkania omówiono zagadnienia dotyczące specyfiki konkursu oraz zasady udzielania dofinansowania w kontekście przepisów prawa wspólnotowego i krajowego. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Zespołu Doradców Energetycznych WFOŚiGW Pan Łukasz Balion, który przedstawił prezentację dotyczącą ujęcia niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz efektywnego oświetlenia w Planach Gospodarki Niskoemisyjnej.  Spotkanie zostało zorganizowane przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Czytaj więcej: Spotkanie informacyjne związane z naborami wniosków w ramach Działania 4.5.1 i 4.5.2

27 września Doradcy Energetyczni wzięli udział w VII spotkaniu Konwersatorium Inteligentna Energetyka, którego tematem przewodnim były badania koncepcyjno-symulacyjne klastrowego rynku energii elektrycznej w nawiązaniu do nowelizacji ustawy o OZE. Wprowadzenie wygłosił profesor Jan Popczyk poruszając w nim zagadnienia konkurencji na klastrowym rynku energii elektrycznej.

Czytaj więcej: VII spotkanie Konwersatorium Inteligentna Energetyka