„Postaw na Słońce”

W ramach ogólnopolskiego projektu „Postaw na Słońce” którego organizatorem jest Bank Ochrony Środowiska, 16 czerwca 2016 roku w sosnowieckim IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica odbyła się konferencja promująca wiedzę na temat korzyści wynikających z zastosowania energii odnawialnej. Doradcy energetyczni wzięli czynny udział w niniejszej konferencji prezentując:

  • Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE.
  • Możliwe oraz dostępne na rynku formy dofinansowania inwestycji związane z odnawialnymi źródłami energii oraz efektywnością energetyczną przeznaczone dla osób fizycznych.
  • Uproszczoną analizę opłacalności wykorzystania instalacji kolektorów słonecznych jako instalacji wspomagającej pracę głównego źródła ciepła w zakresie produkcji c.w.u. w odniesieniu do wykorzystanego nośnika energii.

X Forum Nowej Gospodarki

10 czerwca 2016 r. w katowickim Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum odbyło się X Forum Nowej Gospodarki w którym uczestniczyli Doradcy energetyczni. Tematem wiodącym tegorocznej edycji była transformacja energetyki w Polsce Południowej i budowanie miast przyszłości opartych na gospodarce niskoemisyjnej. W trakcie sesji plenarnej zastanawiano się nad konsekwencjami odchodzenia od węgla i transformacji energetycznej Polski Południowej. Podczas Forum odbyły się także polsko – niemieckie spotkania przedsiębiorców.

W dniach 19-20 maja br. Doradcy energetyczni wzięli udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym. W programie znalazło się około 100 debat ujętych w kilkunastu blokach tematycznych, do których zasiadało kilkuset panelistów mających wpływ na życie gospodarcze i społeczne. Agenda kongresu uwzględniała wiele zagadnień związanych z energetyką, rozwojem OZE czy niską emisją. Doradcy w głównej mierze wzięli udział w sesjach dotyczących polityki energetycznej, dalszego rozwoju i innowacji proponowanych przez głównych graczy na rynku energii. Dużo uwagi poświęcono również możliwości rozwoju OZE w świetle nowelizowanej ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz krajowych uwarunkowaniach miksu energii w perspektywie 20-lecia.

Czytaj więcej: Udział Doradców energetycznych w VIII Europejskim Kongresie Gospodarczym

Podpisanie Umowy o partnerstwie

28 kwietnia 2016 r. podczas Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który odbył się w Solcu-Zdroju, nastąpiło podpisanie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Umowa została zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a 14 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Województwem Lubelskim. Jest to projekt wdrażany w Polsce po raz pierwszy - ma on charakter nieinwestycyjny, nowatorski i unikatowy w skali Europy ze względu na krajowy zasięg tego projektu. Realizowany jest w formie projektu partnerskiego, w którym NFOŚiGW pełni rolę Partnera Wiodącego.

Czytaj więcej: Podpisanie Umowy o partnerstwie

22 marca br. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach podczas III Spotkania Konwersatorium "Inteligentna Energetyka" organizowanym przez Stowarzyszenie Klaster 3x20 i Centrum Energetyki Prosumenckiej pod patronatem SEP, Doradcy energetyczni z WFOŚiGW w Katowicach zaprezentowali założenia realizowanego Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Czytaj więcej: Udział Doradców w konwersatorium "Inteligentna Energetyka"

Rusza system doradztwa w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski i prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda 3 marca 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Energii podpisali umowę w sprawie realizacji projektu pod nazwą "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE". Będzie on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) – zgodnie z jego osią priorytetową "Zmniejszenie emisyjności gospodarki".

Czytaj więcej: Rusza system doradztwa w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii