II Dni Energii Miasta Katowice

W dniu 23 września rozpoczęły się w Parku Naukowo - Technologicznym Euro - Centrum " II Dni Energii Miasta Katowice". Pierwszy dzień objęty patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz WFOŚiGW w Katowicach miał charakter edukacyjno-szkoleniowy i był dedykowany przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego, jednostek podległych oraz MŚP. 

Czytaj więcej: II Dni Energii Miasta Katowice

Konferencja „Efektywność energetyczna – prawo, programy, innowacyjne rozwiązania”

W dniu 23.09.2016 r. przedstawiciele Doradców Energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uczestniczyli w konferencji „Efektywność energetyczna – prawo, programy, innowacyjne rozwiązania” zorganizowanej przez Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Konferencja skierowana była do przedsiębiorców z sektora MŚP oraz osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu budownictwa energooszczędnego oraz odnawialnych źródeł energii. 

Czytaj więcej: Konferencja „Efektywność energetyczna – prawo, programy, innowacyjne rozwiązania”

Dni Partnerów Biznesu

22.09.2016 roku w Wodzisławiu Śląskim w ramach odbywających się „Dni Partnerów Biznesu” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przedstawił, na specjalnie zorganizowanym stoisku, swoją ofertę finansowania inwestycji ekologicznych.

Czytaj więcej: Dni Partnerów Biznesu

Warsztaty dla Doradców  Energetycznych i przedstawicieli gmin w Ambasadzie Królestwa Danii

W dniu 19.09.2016 r. przedstawiciel Doradców Energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uczestniczył w „Warsztatach dla Doradców Energetycznych i przedstawicieli gmin” zorganizowanych przez Ambasadę Królestwa Danii w Warszawie w ramach Projektu „Smart Living – w kręgu innowacji”. Uczestnikami warsztatów byli doradcy energetyczni działający na rynku polskim i duńskim, oraz przedstawiciele gmin polskich.

Czytaj więcej: Warsztaty dla Doradców Energetycznych i przedstawicieli gmin w Ambasadzie Królestwa Danii

Z inicjatywy Pani Marty Salwierak Radnej Sejmiku Województwa Śląskiego, odbył się cykl spotkań z przedstawicielami gmin powiatów kłobuckiego, myszkowskiego oraz częstochowskiego, poświęcony realizowanemu przez WFOŚiGW w Katowicach na terenie województwa projektowi doradztwa energetycznego, a także pilotażowemu programowi dla osób fizycznych pn.: „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” oraz omawiano problematykę związaną z planowaną zmianą prawa wodnego.

Czytaj więcej: Spotkania w powiatach

Semainarium RIG

Przyszłości polskiej energetyki poświęcone było seminarium zorganizowane 11 lipca 2016 r. przez Regionalną Izbę Gospodarcza w Katowicach. W spotkaniu uczestniczył Doradca energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W trakcie seminarium przedstawiciele TAURON Wytwarzanie S.A. przedstawili między innymi trendy i uwarunkowania rynku energii, zmiany regulacyjne i wyzwania środowiskowe sektora energii oraz główne zapisy znowelizowanej ustawy o odnawialnych źródłach energii. W drugiej części spotkania przedstawiciel FUTURE S.A., spółdzielni energetycznej zrzeszającej prywatnych przedsiębiorców zajmujących się produkcją energii elektrycznej z wiatru, przedstawił możliwości i bariery rozwoju branży, wynikające z nowej ustawy o OZE. Wszyscy uczestnicy dyskusji podkreślali, że główną barierą hamującą rozwój energetyki odnawialnej jest niestabilne prawo i brak wsparcia finansowego dla wdrażania zaawansowanych technologii. Wskazywano także, że współpraca energetyki konwencjonalnej i odnawialnej jest możliwa i konieczna żeby zapewnić stabilność pracy systemu i sprostać wymogom pakietu klimatycznego.

 

#czystepowietrze w Katowicach

30 czerwca odbyła się debata  „#czystepowietrze w Katowicach” zorganizowana przez Katowicki Alarm Smogowy, Fundacja Napraw Sobie Miasto i Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES. Moderatorem spotkania był Patryk Białas, który zaprosił do dyskusji Blankę Romanowską – Kierownik Referatu Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, Wiolettę Jończyk – p.o. Kierownika Zespołu Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Katowicach, Daniela Wolnego – Kierownika Referatu Zarządzania Energią Urzędu Miasta Katowice oraz Andrzeja Gułę z Krakowskiego Alarmu Smogowego.

Czytaj więcej: #czystepowietrze w Katowicach