22.09.2016 roku w Wodzisławiu Śląskim w ramach odbywających się „Dni Partnerów Biznesu” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przedstawił, na specjalnie zorganizowanym stoisku, swoją ofertę finansowania inwestycji ekologicznych.

Przedstawicielami Funduszu byli: Pani Joanna Rokicka-Koza z Zespołu Gospodarki Wodnej i Ochrony Wód oraz Panowie Łukasz Frydel z Zespołu Ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi, Krzysztof Błażusiak z Zespołu Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej i Łukasz Balion z Zespołu Doradców Energetycznych.