W dniu 23.09.2016 r. przedstawiciele Doradców Energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uczestniczyli w konferencji „Efektywność energetyczna – prawo, programy, innowacyjne rozwiązania” zorganizowanej przez Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Konferencja skierowana była do przedsiębiorców z sektora MŚP oraz osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu budownictwa energooszczędnego oraz odnawialnych źródeł energii. 

W trakcie spotkania przedstawiciel Ministerstwa Energii zapoznał uczestników z aktualną polityką państwa w zakresie efektywności energetycznej. Przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Krakowskiej przedstawili prowadzone przez siebie badania dotyczące technologii energooszczędnych i omówili doświadczenia w budowaniu sieci na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł i poszanowania energii. W dalszej części prezentowane były dobre praktyki w zakresie budownictwa energooszczędnego. Konferencja zakończyła się zwiedzaniem nowoczesnych laboratoriów przygotowanych w Centrum Energetyki AGH dla prowadzenia przeróżnych badań również przez firmy komercyjne.