W dniu 23 września rozpoczęły się w Parku Naukowo - Technologicznym Euro - Centrum " II Dni Energii Miasta Katowice". Pierwszy dzień objęty patronatem Marszałka Województwa Śląskiego oraz WFOŚiGW w Katowicach miał charakter edukacyjno-szkoleniowy i był dedykowany przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego, jednostek podległych oraz MŚP. 

Podczas seminarium pracownicy Funduszu - Marek Adamus oraz Ewa Cofała przedstawili ofertę finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony atmosfery oraz edukacji ekologicznej. Podczas Dni Energii można było odwiedzić stoisko informacyjne Funduszu oraz zasięgnąć porad doradcy energetycznego Ryszarda Mocha, w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego, który realizuje WFOŚiGW w Katowicach. W sobotę 24 września był dzień otwarty dla mieszkańców Katowic – na Placu Kwiatowym przy Rynku odbywały się różne zabawy, konkursy, warsztaty i happeningi. Odbyły się m.in. pokazy odnawialnych i alternatywnych źródeł energii. W ramach dni otwartych można było zwiedzać EC Wieczorek, laboratoria Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum, budynek Górnośląskiego Parku Przemysłowego, Zakład Wytwarzania Katowice – największą elektrociepłownię w Katowicach oraz instalacje do produkcji paliwa alternatywnego MPGK w Katowicach.