27 września Doradcy Energetyczni wzięli udział w VII spotkaniu Konwersatorium Inteligentna Energetyka, którego tematem przewodnim były badania koncepcyjno-symulacyjne klastrowego rynku energii elektrycznej w nawiązaniu do nowelizacji ustawy o OZE. Wprowadzenie wygłosił profesor Jan Popczyk poruszając w nim zagadnienia konkurencji na klastrowym rynku energii elektrycznej.

Następnie dr Krzysztof Bodzek omawiał symulacje godzinowe bilansów energii elektrycznej klastra energii (na miedzianej płycie, czyli bez uwzględnienia praw elektrotechniki rządzących rozpływem mocy w sieci elektroenergetycznej i z pominięciem ograniczeń technicznych związanych z dostawą energii od wytwórcy do odbiorcy). Prezentacja dra Roberta Wójcickiego dotyczyła Net-meteringu w przypadku klastrów energii oraz jako narzędzia taryfowego. Zaprezentowano jakie mogą być efekty zmian współczynnika net-meteringu oraz zmian okresu saldowania energii zużytej i wyprodukowanej. Dr Marcin Fice w swoim wystąpieniu odniósł się do tematu liczników energii elektrycznej oraz sposobów rozliczania w kontekście nowelizacji ustawy OZE.

Przedstawiciele funduszu inwestycyjnego WTS Capital Trust przedstawili indukcyjne kotły/podgrzewacze cwu zasilane panelami fotowoltaicznymi. Dyrektor Klastra Dolina Czystej Energii zaprezentowała pomysł Konkursu 3x20, którego celem jest wskazanie najciekawszych i najważniejszych innowacyjnych projektów wdrożonych w latach 2005-2015, które najpełniej ilustrują cele Pakietu Klimatyczno-Energetycznego 3x20 do 2020 r. Na zakończenie dr Józef Chmiel podsumował pierwsze półrocze Konwersatorium.

Prezentacje z VII spotkania Konwersatorium Inteligentna Energetyka można znaleźć na stronie http://www.klaster3x20.pl/vii-2016-konwersatorium-inteligentna-energetyka