Doradcy Energetyczni w dniu 25 października 2016 roku uczestniczyli w ostatnim w pierwszym dziesięcioleciu działalności Konwersatorium Inteligentna Energetyka. Tematem przewodnim jubileuszowego Konwersatorium było badanie koncepcyjno-symulacyjne rynków regulacyjno-bilansujących (Niezależny Inwestor/Energetyka Prosumencka) na infrastrukturze sieciowej SN/nN. Referat wprowadzający został wygłoszony przez Profesora Jana Popczyka na temat rynków regulacyjno-bilansujących (Niezależny Inwestor/Energetyka Prosumencka) na infrastrukturze sieciowej SN/nN vs rynek energii (Wielkoskalowa Energetyka Korporacyjna) na infrastrukturze sieciowej NN/110 kV.

Następnie dr Krzysztof Bodzek przedstawił modele symulacyjne miksu energetycznego dla klastra energii, a dr Robert Wójcicki omówił modele symulacyjne net-meteringu dla mikroźródła biogazowego. Podczas Konwersatorium zaprezentowano także osiągnięcia firmy ZAMEL Sp. z o.o. z zakresu inteligentnej infrastruktury budynku, natomiast dr Marcin Fice omówił zagadnienia związane z modelowaniem inteligentnej infrastruktury budynkowej do zarządzania energią elektryczną w Prosumenckiej Mikro/Mini-instalacji (Sieci) energetycznej. Na zakończenie dr Józef Chmiel podsumował pierwsze dziesięciolecie działalności Konwersatorium.