Pod takim hasłem w dniu 07.12.2016 roku w Ratuszu w Częstochowie odbyło się seminarium poświęcone ochronie powietrza. Do udziału zostali zaproszeni przedstawiciele samorządów lokalnych. Otwarcia seminarium dokonał Prezydent Miasta Częstochowy – Krzysztof Matyjaszczyk. Poruszane tematy pozwoliły uczestnikom zapoznać się ze stanem powietrza w powiecie częstochowskim oraz etapem zaawansowania prac nad „Uchwałą antysmogową”.

Burmistrzowie Miast Żarki i Myszków przedstawili inwestycje, które są realizowane na terenie gmin z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. Z ramienia WFOŚiGW w Katowicach wypowiedział się Łukasz Frydel, który omówił zmiany jakie nastąpiły w zasadach udzielania dofinansowania ze środków Funduszu i możliwości pozyskania dofinansowania na działania z zakresu ochrony atmosfery oraz Wioletta Jończyk, która zaprezentowała zakres współpracy w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” z gminami na terenie województwa śląskiego.