Doradcy energetyczni WFOŚiGW w Katowicach 4 grudnia br. przeprowadzili w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim pilotażowe szkolenie dla pierwszej grupy pracowników socjalnych. Podstawą realizacji szkoleń jest przyjęty przez Radę Ministrów Program „Czyste Powietrze”. Celem programu jest przeciwdziałanie szkodliwym dla zdrowia i życia ludzi stężeniom substancji w powietrzu oraz walka z niską emisją i smogiem w Polsce.

Zgodnie z Działaniem 7 Programu pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej zostają włączeni w działania informacyjne w zakresie efektywnego wykorzystywania energii w domu/mieszkaniu, możliwości pozyskania środków na wymianę kotłów, uzyskanie dodatków energetycznych, środków pieniężnych na dofinansowanie ogrzewania domów/mieszkań. Docelowo Doradcy energetyczni przeszkolą wszystkich pracowników socjalnych na terenie województwa śląskiego.