W związku z zakończeniem oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS.1.7.1/1/2016 poniżej przedstawiamy zaktualizowaną listę projektów ocenionych pozytywnie pod kątem spełnienia kryteriów formalnych oraz merytorycznych I i II stopnia:

 

 1. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację dwóch budynków mieszkalnych w Tarnowskich Górach stanowiących zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarek” realizowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową Gwarek – 31 punktów.
  Koszt całkowity: 2 518 902,34 PLN
  Kwota dofinansowania: 1 330 214,47 PLN
 2. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Długiej 11 a,b,c w Chorzowie” realizowany przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Długiej 11 a,b,c w Chorzowie – 31 punktów.
  Koszt całkowity: 994 016,82 PLN
  Kwota dofinansowania: 587212,04 PLN
 3. „Demontaż i utylizacja płyt azbestowo - cementowych z 9 wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich oraz ich termomodernizacja” realizowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Piekarach Śląskich – 28 punktów.
  Koszt całkowity: 7 306 132,75 PLN
  Kwota dofinansowania: 3 959 690,69 PLN

Obecnie trwają działania zmierzające do podpisania umów o dofinansowanie. 

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.