Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 

organizowanym przez

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej dla działania 1.7

pn. Udzielanie zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 roku

Szkolenie odbędzie się dnia: 23.02.2018 roku w godz.: 9.00-15.00 w obiekcie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, 40-043 Katowice

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA - do pobrania

Zgłoszenia udziału prosimy dokonywać w terminie do 19 lutego do godz. 12.00 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. za pomocą Kart zgłoszenia, dostępnych poniżej:

KARTA ZGŁOSZENIA - do pobrania

 

UWAGA!

W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, WFOŚiGW w Katowicach zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób.

Osoba odpowiedzialna za organizację szkolenia ze strony Wojewódzkiego Funduszu Aleksandra Orłów: tel. 32 60 32 316, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.