Tylko do 29 lipca br. gminy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą składać wnioski w konkursie o dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w województwie śląskim. Na ten cel  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczy 50 mln zł. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 1.7.1.

- To już druga edycja konkursu, w którym o dofinansowanie na termomodernizację budynków wielorodzinnych mogą starać się również samorządy. Dla nich to jest ogromne wsparcie, bo wiele gmin nie byłoby w stanie udźwignąć finansowo kompleksowej modernizacji starych budynków. Nic dziwnego, że zainteresowanie jest spore, nie wykluczamy więc podwyższenia ogólnej puli dofinansowania – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

W tej edycji konkursu WFOŚiGW w Katowicach przeznaczy na dofinansowanie 50 mln zł. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego”, poddziałanie 1.7.1.  „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim”. Za jego wdrażanie odpowiedzialny jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Maksymalna wysokość dofinansowania na kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkaniowych może wynieść 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Termin składania wniosków upływa 29 lipca 2020 r. o godz. 15:30. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na luty 2021 r.

W poprzedniej edycji konkursu dotacje uzyskało 71 projektów zgłoszonych przez 51 gmin województwa śląskiego, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to krajowy program wspierający m.in. gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne.

Szczegóły na stronie: KONKURS NR POIS/1.7.1/5/2020

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.