Wczoraj, tj. 9 września od godz. 10.00 w na rynku w Katowicach, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy współudziale Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach oraz Miasta Katowice realizował akcję „100 tysięcy drzew na 100-lecie niepodległości Polski 1918-2018”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Czytaj więcej: 100 tysięcy drzew na 100-lecie niepodległości Polski 1918-2018

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w IV Dniach Energii Miasta Katowice, które odbędą się 21 i 22 września. WFOŚiGW w Katowicach objął to wydarzenie Patronatem Honorowym. W sobotę 22 września na katowickim Rynku Fundusz będzie miał swoje stoisko, na którym Doradcy Energetyczni będą udzielać zainteresowanym osobom informacji.

Czytaj więcej: IV DNI ENERGII MIASTA KATOWICE

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PRIORYTETU NZ 2.1. USUWANIE SKUTKÓW POWAŻNYCH AWARII W ŚRODOWISKU I DOPOSAŻENIE SŁUŻB RATOWNICZYCH.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa śląskiego w ramach priorytetu NZ 2.1. Usuwanie skutków poważnych awarii w środowisku i doposażenie służb ratowniczych.

Czytaj więcej: NABÓR WNIOSKÓW NA DOPOSAŻENIE SŁUŻB RATOWNICZYCH

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nie współpracuje z firmami konsultingowymi i doradczymi, które oferują pomoc w przygotowywaniu wniosków w ramach programu „Czyste powietrze”.

Powoływanie się przez te firmy na jakąkolwiek współpracę z WFOŚiGW w Katowicach jest całkowicie bezprawne i nieuzasadnione.