Ogród Botaniczny w Radzionkowie25 maja 2015

Regionalna Stacja Edukacji Ekologicznej otwarta została w niedzielę (24 maja) w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie. W uroczystości wzięli udział m.in.: Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Andrzej Pilot, Dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego Paweł Kojs oraz Burmistrz Miasta Radzionkowa Gabriel Tobor. Uczestnicy wydarzenia wzięli udział w zwiedzaniu Ogrodu Botanicznego z przewodnikiem oraz  sadzeniu drzewka w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie.W swoim wystąpieniu prezes katowickiego Funduszu Andrzej Pilot zadeklarował wsparcie instytucji dla działań podejmowanych przez Ogród Botaniczny.

 Od 2004 roku WFOŚiGW w Katowicach dofinansował Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie kwotą prawie 2,5 mln złotych. Środki Funduszu były przeznaczone na zadania z zakresu:

  • ochrony różnorodności biologicznej, na założenie oraz rozbudowę kolekcji dendrologicznej, założenie oraz rozbudowę kolekcji sadowniczych wraz z rozbudową szkółki do rozmnażania drzew i krzewów owocowych, założenie ericarium (rośliny wrzosowate), utworzenie ogrodu edukacyjnego roślin uprawnych, warzywnych oraz zielarskich, ochronę ex situ wybranych gatunków muraw kserotermicznych poprzez długoterminową ochronę nasion w Śląskim Banku Nasion.
  • edukacji ekologicznej, na doposażenie w pomoce dydaktyczne Śląskiego Ogrodu Botanicznego, kampanie i programy edukacji ekologicznej, między innymi: „Śląski Kalendarz Ekologiczny”, „Różnorodność – potęga życia”, a także na warsztaty ekologiczne, konkursy dla dzieci, konferencje, zakup prenumeraty czasopism ekologicznych dla placówek oświatowych, oznakowanie ścieżek edukacyjnych.

24 kwietnia 2015 roku Zarząd WFOŚiGW w Katowicach podjął decyzję o dofinansowaniu zadania pn.: „Rozbudowa kolekcji sadowniczej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie (etap V) oraz założenie kolekcji lokalnie uprawianych odmian drzew owocowych w Radzionkowie (etap I)” w formie dotacji do kwoty 25 700,00 zł. Planowany do realizacji projekt realizowany będzie na terenie kolekcji sadowniczych Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie oraz w Radzionkowie. Głównymi celami, prowadzonego jednocześnie w dwóch miejscach na terenie województwa śląskiego zadania będzie:

  • zaszczepienie podkładek rosnących w sadach w ŚOB w Radzionkowie zrazami starych odmian drzew owocowych, zebranymi od lokalnych sadowników, działkowiczów, lub mieszkańców, dzięki czemu stworzona zostanie kolekcja zabezpieczająca lokalną pulę genową drzew owocowych, zagrożonych wyginięciem,
  • założenie szkółki podkładek na terenie ŚOB w Radzionkowie, służącej jako baza do szczepień wykonywanych w latach następnych, które po rozdaniu uzyskanych w ten sposób drzewek, zainteresowanym mieszkańcom pozwolą rozszerzyć terenowy „bank genów”,

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.wfosigw.katowice.pl/images/maj15/radzionkow

×

Ostrzeżenie

JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /www/images/maj15/radzionkow.

×

Uwaga

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/maj15/radzionkow