logo Konkursu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza kolejną edycję konkursu EkoAktywni 2017. Konkursy pn. „EkoAktywni” organizowane są przez Fundusz od 2008 roku. Kierowane są do organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji) oraz do grup nieformalnych (np. szkolnych klubów ekologicznych) prowadzących działalność lub realizujących programy z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, profilaktyki zdrowotnej dzieci z obszarów na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska.
Celem konkursów jest zachęcenie organizacji do zwiększonej działalności w zakresie szeroko pojętej edukacji ekologicznej i nagrodzenie za prowadzoną dotychczas działalność.

W roku bieżącym konkurs „EkoAktywni’2017” skierowany będzie do organizacji pozarządowych z województwa śląskiego, prowadzących działalność proekologiczną
zarówno o charakterze lokalnym i regionalnym. Oceny zgłoszonych wniosków dokonuje Jury Konkursu, które przedkłada Zarządowi wyniki. Ocenie podlegać będą realizowane projekty i programy, ich różnorodność oraz atrakcyjność promocji poprawy stanu środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności z ostatniego roku, przed terminem składania zgłoszeń.
Termin składania wniosków – do dnia  28 kwietnia 2017 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu planuje się w czerwcu 2017 roku.

Do pobrania Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa.

Zapraszamy do udziału.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa