„Zielony Patrol” w Pszczynie

Pod taką nazwą Gmina Pszczyna zrealizuje kampanię edukacyjno – informacyjną. Fundusz wsparł tę inicjatywę kwotą prawie 15 tysięcy złotych. W trakcie tego przedsięwzięcia około 3000 uczestników odbędzie łącznie około 300 godzin zajęć i warsztatów  poświęconych szeroko pojętej edukacji ekologicznej.

Odbędą się warsztaty edukacyjne „EKO – Skrzot” skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Dzieci biorące udział w zajęciach otrzymają praktyczne informacje na temat rodzajów zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu, sposobów i miejsc ich powstawania oraz poczucia, że to same dzieci wpływają na to, że zanieczyszczenia powstają. 

Projektowi towarzyszyć będzie kampania edukacyjno-informacyjna, konkurs ekologiczny w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, konkurs dla nauczycieli na najciekawszą lekcję, której tematem będzie niska emisja.

Uzupełnieniem działań będzie przygotowanie krótkiego spotu/filmu, w którym zaprezentowany zostanie „zielony” potencjał Pszczyny. 


ECOMOBILNI w Bielsku-Białej ruszają z kampanią edukacyjną

W trakcie kampanii edukacyjnej na temat zrównoważonego transportu będą popularyzowane postawy i nawyki obniżające emisję spalin w transporcie, promowane będą zasady ecodrivingu, elektrycznej mobilności i zalet transportu miejskiego.

Powstanie portal internetowy z platformą e-learningową do prowadzenia kursów ecodrivingu. Zaplanowano warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dwa konkursy wiedzy i konferencje promujące filozofię jazdy wpływającej na ograniczenie emisji spalin.

Kampania ma potrwać do końca 2017 roku i otrzymała wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości ponad 23 tysięcy złotych.


351 tysięcy dofinansowania na termomodernizację

Fundusz zdecydował o przyznaniu Gminie Zawiercie dofinansowania w formie pożyczki i dotacji na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Marszałkowskiej 34. W wyniku prac zlikwidowane zostaną piece węglowe opalane paliwem stałym, w każdym mieszkaniu powstaną kotłownie gazowe, wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania, wymienione zostaną okna, drzwi i brama. W efekcie czego nastąpi zmniejszenie zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną. Realizacja przedsięwzięcia powinna nastąpić do końca listopada 2017 r. 


Lepsza woda dla mieszkańców Dzimierza i Myszkowa

Mieszkańcy wsi Dzimierz w powiecie rybnickim będą mieć wodę bez przekroczonej normy zawartości magnezu i żelaza. W wyniku modernizacji stacji uzdatniania wody poprzez zastosowanie nowej technologii z węzłem odżelaźniania ze złożem katalitycznym jakość wody ulegnie poprawie. Przedsięwzięcie kosztować będzie prawie 600 tysięcy złotych, z czego 450 tysięcy pochodzić będzie z pożyczki z Funduszu.

Mieszkańcy Myszkowa również powinni odczuć poprawę jakości wody. Do końca lipca 2017 r. ma zakończyć się modernizacji stacji uzdatniania wody  polegająca na dostosowaniu technologii do skutecznej eliminacji ołowiu i manganu z wody dostarczanej do spożycia ludności w dzielnicach Mrzygłód i Mrzygłódka. Wkład Funduszu wyniesie 620 tysięcy złotych w formie nisko oprocentowanej pożyczki.