Na tegoroczną edycję konkursu „ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT’2017” wpłynęła rekordowa liczba prac, bo aż 132. Jest to blisko dwa razy więcej niż w roku ubiegłym. Cieszy zarówno ilość prac jak i ich pomysłowość oraz stała obecność zarówno gmin wiejskich jak i miast na prawach powiatu jak Bytom, Świętochłowice czy Zabrze, które złożyły równie dużo wniosków co poprzednio. Każda kolejna edycja prezentuje coraz lepszy poziom składanych propozycji.

W tym roku na nagrody przeznaczono aż 180 tys. złotych, a laureaci mogą liczyć na kwoty do 6.500 zł oraz prawo do udziału w konkursie „ZIELONA PRACOWNIA’2017”, w którym nagrodą jest dofinansowanie do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 30.000 zł. 20% kosztów kwalifikowanych zadania powinno zostać pokryte ze środków własnych lub pochodzących z nagrody finansowej przyznanej laureatowi konkursu pn. „ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT’2017”.

Ocenie poddawany był przede wszystkim pomysł na zagospodarowanie pracowni - wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetyka, kreatywność, innowacyjność rozwiązań, a także różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.

Laureaci Konkursu „Zielona pracownia_projekt’2017”

1. Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Pułku 3 Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach
2. Szkoła Podstawowa nr 38 im. Jana III Sobieskiego w Bytomiu
3. Szkoła Podstawowa w Ziemięcicach
4. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Świętochłowicach
5. Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie
6. Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Chechle
7. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowskich Górach
8. Szkoła Podstawowa w Kopienicy
9. Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Szkoła Podstawowa nr 4 w Radzionkowie
10. Szkoła Podstawowa im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Sadowie Koszęcin
11. Szkoła Podstawowa nr 2 w Miasteczku Śląskim 
12. Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach
13. Szkoła Podstawowa nr 45 w Bytomiu
14. Miejski Zespół Szkół nr 3 w Będzinie
15. Szkoła Podstawowa nr 17 im. Bohaterów Westerplatte w Zabrzu
16. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana III Sobieskiego w Świętochłowicach 
17. Szkoła Podstawowa nr 29 im. Janusza Korczaka w Bielsku- Białej  
18. Zespół Szkół w Czarnym Lesie 
19. III Liceum Ogólnokształcące im. C.K Norwida w Będzinie
20. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chełmie Śląskim
21. Szkoła Podstawowa w Olbrachcicach
22. Szkoła Podstawowa im. Emilii Gierczak
23. Zespół Szkół nr 3 w Kłobucku  
24. Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Krostoszowicach
25. Zespół Szkół w Krzepicach
26. Zespół Szkół im. Piastów Śląskich w Łaziskach Górnych
27. II Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Mysłowicach
28. Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu

Wyróżnienia
1. Gimnazjum w Pszowie - wyróżnienie: projektor multimedialny
2. II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Raciborzu  - wyróżnienie: tablet
3. Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II  w Tarnowskich - wyróżnienie: laptop
4. Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu - wyróżnienie: aparat fotograficzny
5. Szkoła Podstawowa w Czekanowie - wyróżnienie: mikroskop