Oficjalne otwarcie „Zielonej pracowni”, tym razem w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Mikołowie mamy za sobą. Dzięki wsparciu Funduszu i Starostwa Powiatowego w Mikołowie dzieci i młodzież zyskały ciekawe miejsce zgłębiania tajników wiedzy. Patrząc po zainteresowaniu jakie wzbudziła pracownia wraz z wyposażeniem, będzie to chętnie odwiedzane miejsce przez uczniów.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2015 roku po raz pierwszy zorganizował konkursy dla szkół i organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego pn. „Zielona pracownia_projekt” oraz „Zielona pracownia”. Ich celem było nagrodzenie najlepszych projektów ekopracowni, a następnie sfinansowanie realizacji projektów.

Zainteresowanie konkursami było tak ogromne, że podjęto decyzje o organizacji kolejnych edycji. Ekopracownie w szkołach podnoszą świadomość ekologiczną uczniów w atrakcyjnych warunkach nauczania poprzez zastosowanie kreatywnych rozwiązań zagospodarowania przestrzeni szkolnej. Zielone pracownie to ekopracownie utworzone na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych. Konkurs Zielone Pracownie skierowany był do szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego.