Zielona pracownia w Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Orzeszu-Gardawicach

W II edycji Konkursu szkoła otrzymała nagrodę finansową za przygotowany projekt w wysokości  7 500,00 zł, a następnie dotację w kwocie  30 000,00 zł. Koszt całkowity zadania wyniósł 52 132,00 zł.


Pracownia przyrodnicza została wyposażona w nowoczesny sprzęt laboratoryjny oraz pomoce dydaktyczne do prowadzenia doświadczeń, w tym dygestorium. Dodatkowo został zakupiony sprzęt multimedialny (projektor, tablica) oraz ergonomiczne meble.

Zielona pracownia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Świętochłowicach

W II edycji Konkursu Zielona Pracownia 2016 szkoła otrzymała nagrodę finansową za przygotowany projekt w wysokości  7 238,86 zł, a następnie dotację w kwocie  28 955,44 zł. Koszt całkowity zadania wyniósł 36 194,30 zł.
Pracownia przyrodniczo-laboratoryjna pn. Zielona strefa została wyposażona w nowoczesny sprzęt laboratoryjny oraz pomoce dydaktyczne m.in. mikroskopy do prowadzenia doświadczeń czy tellurium (model ruchów ziemi i księżyca względem słońca). Dodatkowo został zakupiony sprzęt multimedialny oraz ergonomiczne meble.

Nowe pracownie służyć będą uczniom podczas zajęć przyrody oraz zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w ramach edukacji ekologicznej.