Mamy przyjemność poinformować, że już 04.09.2018r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczyna cykl spotkań informacyjnych w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

Podczas spotkań zostaną omówione założenia oraz zakres programu. Przypominamy, że celem głównym nowego Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego poprzez gruntowną termomodernizację i wymianę palenisk – źródeł ciepła.

Harmonogramy z terminami kolejnych spotkań będą udostępniane na bieżąco.

Infolinia programu „Czyste powietrze” - 32 60 32 252

Podstawowe fakty o Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze” (termomodernizacja domów jednorodzinnych):

  • Na realizację Programu związanego z ochroną powietrza i poprawą jego jakości w domach jednorodzinnych tj. termomodernizację, przewidziano wydatki w wysokości 103,0 mld zł a łączny koszt inwestycji wyniesie 132,8 mld zł (suma budżetu programu i wkładu własnego beneficjentów)
  • Finasowanie programu w formie dotacji wyniesie 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł.
  • Okres finansowania Programu obejmie lata 2018-2029.
  • Finansowanie Programu będzie pochodziło ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz z środków europejskich nowej perspektywy finansowej.
  • Minimalny koszt realizowanego projektu to 7.000 zł.
  • Zakłada się, że termomodernizacji zostanie poddanych ponad nawet 4 mln domów.
  • Właściciele domów, których dochody są najniższe otrzymają do 90 proc. dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Programu.
  • Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł.
  • Dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu.
  • Pożyczki mogą być udzielane na okres do 15 lat z preferencyjnym oprocentowaniem, które na dzień dzisiejszy wynosi 2,4 proc.

Do pobrania:

- Harmonogram spotkań