Dokumentacja obowiązująca dla wniosków o dofinansowanie złożonych od 31.12.2021 roku:

 1. Program priorytetowy
 2. Regulamin
 3. Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego
 4. Załącznik nr 1a do Programu Priorytetowego

Dokumentacja obowiązująca dla wniosków o dofinansowanie złożonych od 16.08.2021 roku:

 1. Program priorytetowy
 2. Regulamin
 3. Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego
 4. Załącznik nr 1a do Programu Priorytetowego

Dokumentacja obowiązująca dla wniosków o dofinansowanie złożonych od 16.04.2021 roku do 15.08.2021 roku:

 1. Program priorytetowy
 2. Regulamin
 3. Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego
 4. Załącznik nr 1a do Programu Priorytetowego