Dokumentacja obowiązująca dla wniosków o dofinansowanie złożonych od 16.08.2021 roku:

  1. Program priorytetowy
  2. Regulamin
  3. Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego
  4. Załącznik nr 1a do Programu Priorytetowego

Dokumentacja obowiązująca dla wniosków o dofinansowanie złożonych od 16.04.2021 roku do 15.08.2021 roku:

  1. Program priorytetowy
  2. Regulamin
  3. Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego
  4. Załącznik nr 1a do Programu Priorytetowego