Jak długo trzeba czekać na wizytację?

Zgodnie z założeniami Programu Czyste powietrze wizytacji dopuszczającej dokonuje się na etapie oceny wniosku wg kryteriów jakościowych dopuszczających.

Rozpatrzenie wniosku, w tym wizyta dopuszczająca, odbywa się w terminie do 90 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Druga wizytacja przeprowadzona będzie po weryfikacji wniosku o płatność końcową. Pozytywny wynik wizytacji jest warunkiem niezbędnym do przekazania beneficjentowi ostatniej płatności.


Czy jeżeli ktoś dostał np. dotacje z programu WFOŚiGW lub jakiegoś programu gminnego na piec, to może dostać z Czystego powietrza na docieplenie domu?

Ze środków Programu Czyste Powietrze nie można finansować zakresu rzeczowego realizowanego z innych środków publicznych.  

Jeśli jednak wnioskodawca wymienił źródło ciepła na spełniające założenia Programu jest uprawniony do skorzystania z dofinansowania na inne prace związane z poprawą efektywności energetycznej, w tym docieplenie domu, zgodnie z zapisami Regulaminu


Czy  można uzyskiwanie dotacji dzielić na części? Np. w tym roku wymienię piec a za dwa lata ocieplę ściany lub odwrotnie?

Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r. W ramach tego okresu można dzielić inwestycję na poszczególne części wykazane w złożonym do WFOŚiGW w Katowicach wniosku o dofinansowanie.


Czy można rozliczyć już poniesione wydatki? Np. ktoś wymienił okna w tym lub ub. roku albo wstawił piec spełniający normy?

Tak, program umożliwia rozliczenie poniesionych już wydatków dla przedsięwzięć rozpoczętych po 01.01.2018r., lecz nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Co ważne, dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.


Czy i w jakich sytuacjach audyty są niezbędne? Skąd wziąć audytora?

Audyt energetyczny nie stanowi obowiązkowego załącznika do wniosku o dofinansowanie. To od decyzji mieszkańca zależy czy skorzysta z tej możliwości, czy samodzielnie wykona uproszczoną analizę energetyczną we wniosku o dofinansowanie.

Na rynku istnieje wiele firm wykonujących tego typu ekspertyzy. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nie współpracuje z żadnymi firmami doradczymi i audytorskimi.


Kiedy następuje wypłata przyznanych środków w ramach Programu?

Zgodnie z założeniami Programu rozpatrzenie wniosku odbywa się w terminie do 90 dni roboczych. Wsparcie zostanie przyznane tym beneficjentom, których wnioski przejdą pozytywnie weryfikację formalną oraz jakościową.

Dotacja i pożyczka mogą być wypłacane zarówno po zrealizowaniu etapu, jak i całości przedsięwzięcia.

Środki mogą być przekazane po zakupie, dostawie i montażu urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych na rachunek bankowy wykonawcy – jako częściowa zapłata za faktury, a jeżeli dowody księgowe zostały przez Beneficjenta opłacone – na jego rachunek bankowy.


Kto może zarejestrować się jako wnioskodawca na Portalu Beneficjenta?

Podmiotem rejestrującym się jako wnioskodawca programu Czyste powietrze może być wyłącznie osoba fizyczna będąca faktycznie wnioskodawcą.  

Tym samym podmiotami rejestrującymi się nie mogą być pełnomocnicy wnioskodawców, podmioty prowadzące szkolenia, firmy doradcze, itp.