1. SZCZEGÓLNE ZASADY FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z WYSTĄPIENIEM KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB INNYCH NADZWYCZAJNYCH ZDARZEŃ NOSZĄCYCH ZNAMIONA KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ - pobierz plik 

2. Regulamin dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach zadań z zakresu usuwania azbestu - pobierz plik

3. Wzory dokumentów rozliczających zadania realizowane w ramach Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest - pobierz plik

4. Wzór dokumentu dla państwowych jednostek budżetowych - pobierz plik

5. Szczególne zasady dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest" - pobierz plik

6. Regulamin naboru wniosków na dofinansowanie zadań przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej pobierz plik