Zmiana organizacji pracy w WFOŚiGW w Katowicach w związku z COVID-19

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informujemy, że od 18 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach pracuje zdalnie.

 W związku z tym uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Funduszu wyłącznie drogą mailową i pocztą tradycyjną.

WIĘCEJ INFORMACJI I NUMERY TELEFONÓW

x

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków  o dofinansowanie zadań w ramach Programu „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej  i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie od dnia 15.05.2013 r. do dnia 28.06.2013 r.

W tym terminie możliwe jest również zgłaszanie wniosków złożonych do Wojewódzkiego Funduszu w ramach naboru zakończonego w dniu 31.10.2012 r. i pozytywnie ocenionych przez Wojewódzki Fundusz.

W ramach Programu Beneficjenci realizujący przedsięwzięcia określone w Regulaminie naboru mogą ubiegać się dofinansowanie w łącznej wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych zadania, w tym:

  • dotacja ze środków NFOŚiGW do  45% kosztów kwalifikowanych zadania,
  • pożyczka ze środków WFOŚiGW w Katowicach co najmniej 35% kosztów kwalifikowanych zadania.

 

Do pobrania: