Zmiana organizacji pracy w WFOŚiGW w Katowicach w związku z COVID-19

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informujemy, że od 18 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach pracuje zdalnie.

 W związku z tym uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Funduszu wyłącznie drogą mailową i pocztą tradycyjną.

WIĘCEJ INFORMACJI I NUMERY TELEFONÓW

x

Program Kawka to wspólny Program realizowany  przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, który ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Łącznie na realizację programu przewidziano wydatkowanie 800 mln złotych (400 mln ze środków Narodowego Funduszu  oraz 400 mln ze środków wojewódzkich funduszy).

W I etapie Programu w województwie śląskim dofinansowanie uzyskały 22 zadania których łączny koszt to ok. 32 mln zł, a przyznane dofinansowanie wyniosło blisko 22 mln (12 mln Narodowy Fundusz, ok. 10 mln Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Katowicach).

W dniu 18.03.2014 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił – skierowany do wojewódzkich funduszy - nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu priorytetowego pn. „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”! 

W związku z tym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w najbliższych dniach ogłosi nabór wniosków dla beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu na terenie województwa śląskiego oraz przedstawi zaktualizowany Regulamin naboru wniosków. Uprzejmie prosimy o śledzenie naszej strony internetowej.